• icoPD.png

Giới thiệu Câu lạc bộ nghệ thuật của sinh viên Trung Tâm Đào tạo và Hợp tác quốc Tế

Giới thiệu Câu lạc bộ nghệ thuật của sinh viên Trung Tâm Đào tạo và Hợp tác quốc Tế

10-03-2013
(CITC) - Nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn nghệ và nghệ thuật của các sinh viên đang theo học tại chương trình cử nhân quốc tế, Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế đã chính thức thành lập CLB Nghệ ...

Xem thêm

top.png