• icoPD.png

Danh sách học viên tốt nghiệp MBA T10/2017

Danh sách học viên tốt nghiệp MBA T10/2017

29-12-2017
Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế trường đại học Ngân Hàng TPHCM đăng tải danh sách các học viên tốt nghiệp MBA  T10 - 2017. Xin chúc mừng các tân Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. ...

Xem thêm

top.png