• icoPD.png

Hội thảo giới thiệu chương trình thạc sĩ QTKD - Trường đại học Bolton (UK) ngày 17/04/2015

Hội thảo giới thiệu chương trình thạc sĩ QTKD - Trường đại học Bolton (UK) ngày 17/04/2015

22-04-2015
Vào lúc 18h00 ngày 17/04/2015, Hội thảo tuyển sinh chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh - MBA Bolton khóa 20 - chương trình liên kết giữa trường đại học Ngân Hàng TP.HCM và trường đại học Bolton ...

Xem thêm

top.png