• icoPD.png

HỘI THẢO CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ HỌC BỔNG CỦA CHÍNH PHỦ ÚC ENDEAVOUR

16-03-2018
Vào lúc 15h00 ngày 08/03/2018, hội thảo thông tin về học bổng của Chính phủ Úc Endeavour đã diễn ra thành công tốt đẹp tại 39 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM.

Xem thêm

top.png