• Tin tức
  • Kỹ năng học tập và nghiên cứu
  • icoPD.png

Lễ tốt nghiệp cử nhân quốc tế và thạc sĩ quản trị kinh doanh chuyên ngành tài chính ngân hàng (17/10/2015)

Lễ tốt nghiệp cử nhân quốc tế và thạc sĩ quản trị kinh doanh chuyên ngành tài chính ngân hàng (17/10/2015)

24-10-2015
Sáng ngày 17/10/2015,lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân quốc tế và thạc sĩ quản trị kinh doanh thuộc chương trình hợp tác đào tạo giữa các trường ĐH Ngân Hàng TP.HCM, trường ĐH Bolton, Vương Quốc Anh ...

Xem thêm

top.png