• icoPD.png

‘Khát’ nguồn nhân lực tài chính – ngân hàng chất lượng cao

‘Khát’ nguồn nhân lực tài chính – ngân hàng chất lượng cao

30-04-2017
Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP Hồ Chí Minh cho biết, nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng trong các năm tới rất cao. ...

Xem thêm

top.png